Har­ry De­an Stan­ton är död

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Den ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren Har­ry De­an Stan­ton (bil­den), känd från bland an­nat Ali­en och Gud­fa­dern II, har av­li­dit. Han blev 91 år och av­led i still­het på ett vård­hem i Los Ang­e­les, USA, sä­ger hans agent John Kel­ly i ett ut­ta­lan­de, skri­ver ny­hets­by­rån Reuters. Se­nast med­ver­ka­de han i ny­ver­sio­nen av tv-se­ri­en Twin Pe­aks.

Har­ry De­an Stan­ton med­ver­ka­de i en lång rad fil­mer och tv-se­ri­er un­der sin över 60 år långa kar­riär.

Han har ar­be­tat till­sam­mans med många av Hol­ly­woods störs­ta re­gis­sö­rer, bland dem Fran­cis Ford Cop­po­la (Gud­fa­dern II,Älsk­ling, jag ha­tar dig!), Mar­tin Scor­se­se (Kristi sista fres­tel­se), David Lynch (Wild at he­art, The straight sto­ry och In­land em­pi­re) och Rid­ley Scott (Ali­en).

Han har ock­så haft en fram­trä­dan­de bi­roll ge­nom fle­ra sä­song­er av tv-se­ri­en Big lo­ve. I tv-se­ri­en 2 1/2 män har han med­ver­kat som sig själv, skri­ver fle­ra me­di­er.

Har­ry De­an Stan­ton föd­des den 14 ju­li 1926 i Ken­tucky.

Han var god vän med skå­de­spe­la­ren Jack Nichol­son, och de var rums­kom­pi­sar un­der en pe­ri­od i bör­jan av 1960-ta­let, skri­ver The Hol­ly­wood Re­por­ter.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP PHOTO/ROBYN BECK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.