Ja­mie Lee Cur­tis åter­vän­der till Hal­lo­ween

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Ja­mie Lee Cur­tis gjor­de sin lång­films­de­but 1978 i skräck­fil­men Hal­lo­ween, vars svens­ka ti­tel är Al­la hel­gons blo­di­ga natt. Nu kom­mer det en ny upp­föl­ja­re – och skå­de­spe­lers­kan åter­vän­der till sin roll som Lau­rie Stro­de, skri­ver Va­ri­e­ty.

To­talt har det släppts tio Al­la hel­gons blo­di­ga natt-fil­mer. Ja­mie Lee Cur­tis med­ver­ka­de i upp­föl­ja­ren till den förs­ta fil­men 1981, samt i Al­la hel­gons blo­di­ga natt – 20 år se­na­re från 1998 och Hal­lo­ween: Re­surrec­tion som ha­de pre­miär 2002.

Fil­men be­räk­nas ha pre­miär i ok­to­ber 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.