Di­gi­ta­la bris­ter

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

Vår sår­bar­het tycks all­tid över­ras­ka och gång på gång är bris­ten di­gi­tal. Om me­di­cin på burk, kar­tong och flas­ka tar slut blir följ­den verk­li­gen fa­tal.

Vi li­tar på sy­ste­met och pro­ces­sen, på var­je app, pro­gram och driv­ru­tin. Men tå­rar sma­kar salt när jag blir les­sen, och vem kan skri­va ner ip-adres­sen för klä­der, vat­ten, mat och me­di­cin.

GROMIT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.