Elämäl­tä ka­i­ken sa­in

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

(Fin­land■2014)■Släk­ten■är■värst■ i■Mi­ka Kau­ris­mä­k­is fa­mil­jedra­ma,■fil­men■där■Vesa-Mat­ti Lo­i­ris■bo­hem■får■be­sök■av■dot­tern■Ar­mi To­i­va­nen■med■fa­milj.■Har■si­na■si­dor■och■vänd­ning­ar,■det■är■långt■till■Ström­sö.■MTV3 19.50–22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.