En bok­podd för al­la

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

En gång i må­na­den pre­sen­te­rar sig bok­pod­den ock­så i ra­dio Ve­ga med de bäs­ta bi­tar­na. Den här gång­en dis­ku­te­ras Col­son White­he­ads pu­lit­zer­pris­vin­na­re Den un­der­jor­dis­ka järn­vä­gen, en ro­man som bå­de Ba­rack Oba­ma och Oprah höjt till sky­ar­na, och se­ri­e­ro­ma­nen Hjär­nan Dar­rar av Kla­ra Wik­sten. Dess­utom te­gel­ste­nen och best­sel­lern Ha­nya Ya­na­gi­ha­ras Ett li­tet liv. Yle Ve­ga 18.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.