Stor­vux­na poj­kar rå­na­de ti­o­å­ring i Es­bo

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Fy­ra poj­kar rå­na­de ett ti­o­å­rigt barn i Dalsvik i Es­bo på mån­dags­kväl­len. Po­li­sen upp­ger att by­tet bland an­nat be­stod av en mo­bil­te­le­fon och en plån­bok. De miss­tänk­ta är en­ligt po­li­sen stor­vux­na poj­kar av vil­ka två ha­de hjälm och hu­vor. Det två öv­ri­ga poj­kar­na ha­de hu­va på sig. De ha­de en mo­ped med sig.

Rå­net in­träf­fa­de på Lång­träsk­vä­gen på mån­dags­kväl­len vid sju­ti­den. Den stul­na mo­bil­te­le­fo­nen är en vit Hu­awei P8 Li­te och plån­bo­ken är av ljus­brunt lä­der.

Den som vet nå­got el­ler even­tu­ellt såg hän­del­sen kan ringa till po­li­sen på 0295 413 031. E-post­a­dres­sen: vi­h­je­et.espoo@po­li­i­si.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.