Rädd­nings­ver­kets ut­lå­tan­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Rädd­nings­ver­ket grans­ka­de den sto­ra flyg­han­ga­ren i Malm hös­ten 2016.

●●Det är bris­ter i in- och ut­gång­ar och far­li­ga el­in­stal­la­tio­ner som sät­ter stopp för sta­dens pla­ner, en­ligt rädd­nings­ver­ket.

●●Dess­utom är gol­vet i han­ga­ren så ojämnt att folk ris­ke­rar att snubb­la och slå sig.

●●Pro­ble­men skul­le kanske gå att åt­gär­da om in­te den kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la han­ga­ren skul­le om­fat­tas av ett åt­gärds­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.