GLOBALT MED Grü­ne

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

EU bor­de in­klu­de­ras i Nor­man­di­e­grup­pen för Ukrai­na. Och över hu­vud ta­get bor­de uni­o­nen stå upp för si­na vär­den. Det sä­ger EU:s av­gå­en­de Ryss­land­sam­bas­sa­dör Vy­gau­das Ušac­kas i en ar­ti­kel i The Gu­ar­di­an. Och då är det ut­tryck­li­gen Vla­di­mir Pu­tins Ryss­land han ta­lar om.

YRSA GRÜ­NE fri­lans­jour­na­list med ut­ri­kes- och sä­ker­hets­po­li­tik som spe­ci­al­om­rå­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.