Snäv bild av kun­den

Hufvudstadsbladet - - Söndag -

Kon­su­men­ten är be­tyd­ligt me­ra mång­fa­cet­te­rad än fö­re­ta­gen tror, sä­ger Lot­ta Vu­o­risto, som på fre­da­gen dis­pu­te­ra­de för dok­tors­gra­den vid Han­ken. En­ligt Vu­o­risto fo­ku­se­rar fö­re­ta­gen främst på nu­et, me­dan kon­su­men­ten kan se sig som kund trots att man in­te köpt någon­ting på tio år.

– Fö­re­ta­gen bor­de in­se att det ex­i­ste­rar pas­si­va och slum­ran­de kund­re­la­tio­ner, och ta va­ra på den sto­ra po­ten­ti­al som finns i dem.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

Lot­ta Vu­o­risto har för sin av­hand­ling stu­de­rat kund­re­la­tio­ner spe­ci­fikt ur kon­su­men­tens syn­vin­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.