Mar­ti­al avg jor­de topp­mö­tet på Old Trafford

Tot­ten­ham fick re­sa hem tom­hän­ta från Old Trafford ef­ter för­lus­ten mot Man­ches­ter Uni­ted.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Fjär­de li­ga­må­let för sä­song­en vi­sa­de sig ock­så va­ra det vik­ti­gas­te.

Ant­ho­ny Mar­ti­al i 81:a mi­nu­ten för Man­ches­ter Uni­ted avgjorde topp­mat­chen mot Tot­ten­ham hem­ma på Old Trafford i Pre­mi­er Le­a­gue-fot­bol­len.

Frans­man­nen kom in ef­ter 70 mi­nu­ter och i ett lä­ge då myc­ket ta­la­de för att mat­chen skul­le slu­ta mål­lös.

Ro­me­lu Luka­ku, som nic­kat i stol­pen, för­läng­de en in­spark med pan­nan. Mar­ti­al sat­te fart och när in­te Eric Di­er var på tår­na fick frans­man­nen fritt fram.

Ett skott i Hu­go Llo­ris bort­re hörn och mat­chen var vun­nen – och tre vik­ti­ga po­äng säk­ra­des. De gör att Uni­ted har fort­satt häng på ri­va­len Man­ches­ter Ci­ty.

Tot­ten­ham kom till spel ut­an lår­ska­da­de skyt­te­kung­en Har­ry Ka­ne och hans tyngd och kva­li­té­er sak­na­des. Son Heung-Min fick det svå­ra upp­dra­get att er­sät­ta Ka­ne och lyc­ka­des in­te.

HBL-FNB-TT

FOTO: AFP / LEHTIKUVA / OLI SCARFF

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.