Säk­rast ut­om­hus.

336 dö­da och näs­tan 4 000 ska­da­de. Många ra­sa­de hus. Iran drab­ba­des hårt av sön­dags­kväl­lens jord­bäv­ning i gräns­om­rå­det mot Irak. Nat­ten var ky­lig men in­vå­nar­na i sta­den Sar­pol-e-Za­hab stan­na­de ute på ga­tor­na av räds­la för kraf­ti­ga ef­terskalv.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - FOTO: LEHTIKUVA / AFP PHOTO / ISNA / POURIA PAKIZEH

Ge­nom Iran går fle­ra stör­re för­kast­nings­spric­kor och lan­det drab­bas of­ta av jord­bäv­ning­ar. Här är någ­ra av de stör­re de se­nas­te de­cen­ni­er­na:

●●1990 om­kom 40 000 män­ni­skor i ett skalv med mag­ni­tu­den 7,4 i nor­ra Iran. Yt­ter­li­ga­re 300 000 ska­da­des i skal­vet, som på se­kun­der la­de fle­ra stä­der och tu­sen­tals by­ar i ru­i­ner.

●●2003 öde­la­des sta­den Bam av ett jord­skalv med mag­ni­tu­den 6,4. Sta­den i syd­öst­ra Iran finns med på Une­scos världs­arvs­lis­ta. 31 000 män­ni­skor mis­te li­vet.

●●2005 in­träf­fa­de ett skalv som kräv­de mer än 600 män­ni­sko­liv och 2012 om­kom runt 300 män­ni­skor när två jord­bäv­ning­ar ska­ka­de den irans­ka re­gi­o­nen Öst­ra Azer­bajdz­jan. Re­gi­o­nen lig­ger i nord­väst­ra de­len av lan­det och grän­sar till Azer­bajdz­jan och Ar­me­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.