Av­stängd för van­sin­nes­då­det

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Va­sa Sports Sam Po­vo­roz­ni­ouk blir av­stängd i sex mat­cher. Det var i mat­chen mel­lan HIFK och Va­sa Sport i lör­dags som Sport­for­war­den fick hjärn­släpp. Lennart Petrell gav Po­vo­roz­ni­ouk en tack­ling, som nor­da­me­ri­ka­nen vil­le häm­nas för.

Han skrin­na­de ef­ter Petrell och sänk­te ho­nom med ett li­e­slag i hu­vu­det. Petrell blev ska­dad. Po­vo­roz­ni­ouk blev ut­vi­sad med 5 mi­nu­ter och match­straff. Nu har ock­så li­gans di­sci­pli­nut­skott kom­mit med sitt be­slut: Po­vo­roz­ni­ouk döms till en sex mat­cher lång av­stäng­ning. Han har bli­vit be­hand­lad i di­sci­pli­nut­skot­tet en gång ti­di­ga­re den här sä­song­en, ef­ter att han skal­lat en mot­stån­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.