Bib­li­o­tek bju­der på bil­der­bokspa­rad

Hufvudstadsbladet - - I Dag - HBL

För­fat­ta­re och il­lust­ra­tö­rer finns på plats i Ri­chards­ga­tans bib­li­o­tek på lör­dag för att pre­sen­te­ra si­na eg­na och varand­ras bil­der­böc­ker i en vild show för barn och and­ra barns­li­ga. Be­sö­kar­na får träf­fa Näc­ken Nils­son, den ofant­li­ga pon­nyn Ro­sa­bell, Smi­lo­don, den stor­stä­dan­de hö­nan, Klum­pantro­pus, Rob­ban Bob­ban Bro, Kur­re Snobb och många and­ra i bil­der­bokspa­ra­den.

Fö­re­ställ­ning­en bör­jar på bar­nav­del­ning­en kloc­kan 13 den 18 no­vem­ber och då kan man prö­va sin lyc­ka i boklot­te­ri­et, gör pins och träf­fa Mu­min. Det bjuds på saft. Bil­der­bokspa­ra­den är som ett skön­lit­te­rärt fyr­ver­ke­ri för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.