I mor­gon kom­mer årets beau­jo­lais nou­veau

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

Tra­di­tio­nellt lan­se­ras årets beau­jo­lais nou­veau den tred­je tors­da­gen i no­vem­ber. Då kom­mer årets vi­ner även till Al­kos hyl­lor och web­bu­tik.

Det spe­ci­el­la med beau­jo­lais nou­veau är att vi­net når kon­su­men­ter­na ba­ra sex–åt­ta vec­kor ef­ter skörd.

Årets beau­jo­lais ser lo­van­de ut, även om vo­ly­mer­na är mind­re än i fjol. Det ty­pis­ka för vi­net är den lät­ta fruk­tig­he­ten med to­ner av jord­gub­be och ba­nan.

Al­ko tar in två oli­ka sor­ters beau­jo­lais nou­veau i år – Ge­or­ges Dubo­euf Beau­jo­lais Nou­veau och Al­bert Bichot Beau­jo­lais-Vil­la­ges Nou­veau. Läs me­ra om dem i vinru­tan i mor­gon.

FOTO: EPA/ETIENNE LAURENT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.