Allt fler skuld­sat­ta

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Fyrk finns – men till vil­ket pris? Det har ald­rig va­rit så lätt som nu att överskuld­sät­ta sig och allt fler har pro­blem med sin egen eko­no­mi. Vad be­ror det på och vad bor­de gö­ras – det dis­ku­te­ras av skuldråd­gi­va­ren Je­an­net­te Lau­ren, pro­fes­sorn i so­ci­al­po­li­tik Mi­kael Ny­gård och Ak­ti­as chefse­ko­nom Hei­di Schau­man. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.