Fästing­ar och kli­ma­tet

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

FN:s två vec­kor långa kli­mat­mö­te går nu in på sista vec­kan. Rap­port om lä­get för da­gen, och in­ter­v­jer med någ­ra av de tu­sen­tals de­le­ga­ter och mil­jögrup­per som finns på plats i Bonn. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 15.03, re­pris 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.