Di­rekt från Mu­sik­hu­set

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Ka­na­den­sa­ren Ber­nard La­badie grun­da­de kam­ma­ror­kes­tern Les Vi­o­lons du Roy 1984 och ver­ka­de som dess mu­si­ka­lis­ka le­da­re till 2014. Som det fram­går av nam­net står främst 1600- och 1700-tals­mu­sik på re­per­to­a­ren. Ber­nard La­badie ar­be­tar fort­fa­ran­de med sin kör Cha­pel­le de Qué­bec. Yle Ra­dio 1 19.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.