Van­sin­nes­fär­den tog 40 se­kun­der

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

”Jag vill skräm­ma de otrog­na och läm­na li­vet.”

Så skri­ver ter­rorå­ta­la­de Rakhmat Aki­lov i en av de många chat­tar som ut­gör åkla­ga­rens be­vis­ning mot ho­nom.

Un­der den förs­ta rät­te­gångs­da­gen i Stock­holms tings­rätt vi­sa­de Aki­lov inga käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.