Se­ger över Ryss­land ger re­vansch­chans

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - SPT

I OS i Sotji vann Fin­land den sista grupp­spels­mat­chen och ställ­des mot Sve­ri­ge i kvarts­fi­nal. In­för Dam­le­jo­nens sista grupp­spels­match i Py­e­ong­chang är för­ut­sätt­ning­ar­na pre­cis li­ka som för fy­ra år se­dan.

Den choc­kar­ta­de kvarts­final­för­lus­ten mot Dam­kro­nor­na för fy­ra år se­dan sat­te stopp för Fin­lands me­daljchan­ser i Sotji. Snart kan det va­ra dags för re­vansch.

Schweiz be­seg­ra­de Sve­ri­ge med 2–1 och säk­ra­de se­gern i B-grup­pen. Det be­ty­der att Schweiz ställs mot Agrup­pens jum­bo och Sve­ri­ge mö­ter grup­pens trea.

Fin­land mö­ter Ryss­land på tors­dag mor­gon. Ut­gångs­lä­get är sim­pelt: Om Fin­land vin­ner väntar Sve­ri­ge i kvarts­fi­nal, om Ryss­land vin­ner mö­ter Fin­land Schweiz.

Bå­de Fin­land och Ryss­land har för­lo­rat mot gi­gan­ter­na USA och Ka­na­da i tur­ne­ring­en. Kvarts­fi­na­ler­na står på sche­mat på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.