Skär ner på skärm­ti­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Många för­äld­rar oro­ar sig över att bar­nen till­bring­ar allt för lång tid fram­för skär­mar av oli­ka slag. Ex­per­ter­nas bäs­ta tips till fa­mil­jer­na är att pla­ne­ra in ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter, att stäl­la un­dan da­torn el­ler pek­plat­tan i ett an­nat rum, och att in­te ta med sig te­le­fo­nen till sov­rum­met.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.