Näs­tan fy­ra år gam­malt kniv­dåd lös­te sig

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

En kring 25-årig man har an­mält sig till po­li­sen för att ha sla­git ihjäl en man med kniv i Teso­ma i Tam­mer­fors 2014. Po­li­sen har gri­pit 25-åring­en och för­hört ho­nom. I för­hö­ren har man­nen ta­lat om sa­ker som en­dast gär­nings­man­nen kan ve­ta. Vi­da­re mat­char gär­nings­man­nens dna det dna som po­li­sen säk­ra­de på brotts­plat­sen.

En kring 50-årig man hit­ta­des död på en gång­väg i Teso­ma i Tam­mer­fors den 29 de­cem­ber 2014. Po­li­sen fick in gott om tips i fal­let men lyc­ka­des in­te iden­ti­fi­e­ra gär­nings­man­nen.

Han kom­mer att be­gä­ras häk­tad un­der hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.