Sjö­trans­por­ter är otro­ligt bil­li­ga i jäm­fö­rel­se med all an­nan trans­port.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

MATS LöFSTRöM är Ålands riks­dags­le­da­mot och and­re vice ord­fö­ran­de i svens­ka riks­dags­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.