Ri­it­ta Ken­ta­la

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Un­der sig­na­tu­ren Sil­via Som­mar­lat skri­ver Ri­it­ta Ken­ta­la då och då in­lägg på saj­ten Mu­na­net­ti med bil­der från hö­nor­nas var­dag. Mu­na­net­ti har nu­me­ra en Fa­ce­book­si­da.

● Hon har länge skri­vit sa­gor och be­rät­tel­ser med hö­nor­na i hu­vud­rol­len. De fi­rar jul, påsk, mors dag, mid­som­mar och Hal­lo­ween och upp­le­ver var­da­gen ur sitt eget per­spek­tiv.

● – Jag har en för­läg­ga­re som lo­vat pub­li­ce­ra be­rät­tel­ser­na i bok­form, men först mås­te jag nog sam­la ihop tex­ter­na och bil­der­na och be­ar­be­ta dem, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.