Mot värl­dens än­de

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● I HBL 14.1 skrev Karin Ducander om sin färd med seg­la­ren Jan Back­man från Ni­euw­po­ort i Bel­gi­en ge­nom Eng­els­ka ka­na­len och vi­da­re till Ca­ma­ret sur Mer i väst­li­gas­te Frank­ri­ke.

● Nu går fär­den vi­da­re över Biscay­a­buk­ten, först mot La Co­ruña. Se­dan seg­lar Hen­ri­et­ta vi­da­re till Ca­bo de Fis­ter­ra, som Fi­nis­ter­re he­ter på ga­li­cis­ka. ”Värl­dens än­de” blir det på svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.