S/Y Hen­ri­et­ta

Hufvudstadsbladet - - Resa -

Byggd: 1947 på Ja­kob­stads Båt­varv

Mått (L/B): 10,3/ 2.4 me­ter

Vikt: 5 500 kg

Mo­tor: 5,2 kW el­mo­tor ● S/Y Hen­ri­et­ta är en Con­dor och in­mätt till en Ös­ter­sjö 8, en kon­struk­tions­klass som ger den rätt att kapp­seg­la en­ligt Ös­ter­sjö­re­geln.

● Bå­ten är ri­tad av Knud Rei­mer 1943 och byggd på Ja­kob­stads Båt­varv 1947.

● År 2013, ef­ter 66 år åter­vän­de S/Y Hen­ri­et­ta till Ja­kob­stads Båt­varv. Bir­git Kro­gi­usSi­i­ri­lä do­ne­ra­de bå­ten till båt­byg­ga­ren Jan Back­man som äger var­vet. Han re­stau­re­ra­de bå­ten 2013–2017 med stöd av Mu­sei­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.