Ko­li­nen seg­ra­de i Påsk­du­el­len!

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - JESPER VON HERTZEN jesper.hertzen@ksf­me­dia.fi

Pet­te­ri Ko­li­nen, som är verk­stäl­lan­de di­rek­tör för De­sign Fo­rum Fin­land som upp­rätt­hålls av den 1875 grun­da­de för­e­ning­en Su­o­men Tai­de­te­ol­li­su­usyh­di­s­tys – Konst­flit­för­e­ning­en i Fin­land, är Du­el­lens nya cham­pi­on. Med siff­ror­na 13-9 vann Ko­li­nen över för­ra vec­kans vin­na­re To­mas Jär­vi­nen från grup­pen Ro­bin Hund.

– Det är svå­ra frå­gor, får nog gå till föl­jan­de, skrat­ta­de Jär­vi­nen vid Geo­gra­fi­frå­gans förs­ta råd.

– Ha, det går ju bra det här, bru­kar kla­ra mig i Tri­vi­al, sa­de Ko­li­nen ef­ter 5-po­äng­a­ren vid öpp­nings­frå­gan.

Pet­te­ri Ko­li­nen

To­mas Jär­vi­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.