Hjäl­tar i var­da­gen

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - Yle

Gun­nel Englund an­ser att Pel­linges fri­vil­la brand­kår är verk­li­ga var­dags­hjäl­tar. Kå­ren be­står av 24 man och leds av kår­che­fen Kaj Eriks­son.

En var­dags­hjäl­te i Åbo­land är Je­an­ne-Ma­rie ”San­na” Törn­roth-Ko­ivu­ni­e­mi. En­ligt Chis­tel Me­lén, som an­mäl­de hen­ne, är San­na en häst- och män­ni­sko­vän som all­tid har tid för and­ra trots att det eg­na job­bet krä­ver en­ga­ge­mang dyg­net runt.

John Åsvik har he­la sitt yr­kes­verk­sam­ma liv ar­be­tat med livs­me­del, bå­de in­om livs­me­dels­in­du­strin och som köp­man. Mar­lé­ne Prost-Swahn tänk­te ge­nast på Åsvik när hon hör­de att Svens­ka Yle ef­ter­lys­te var­dags­hjäl­tar. Yle Fem mån­dag 20.00, re­pris tis­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.