Vad är and­lig­het?

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Skå­de­spe­la­ren Mar­cus Groth sö­ker sin and­lig­het. Hans mål är att hit­ta sitt in­re jag och kom­ma un­der­fund med det. Mar­cus har sökt and­lig­het i många år via me­di­ta­tion. Han har un­der de gång­na vec­kor­na be­kan­tat sig med ti­be­tansk bud­dism och be­sökt det bud­dis­tis­ka temp­let i Joc­kis. Med är ock­så bud­dis­ten Mai­ra Lin­de­berg. Hon och Mar­cus för­sö­ker be­na ut vad and­lig­het är och vad det be­ty­der att bli upp­lyst. YLE Yle Vega lör­dag 9.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.