Far­väl till Ijo älv

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Den 25:e boken i Kalle Pää­ta­los Ijo älv-se­rie, Hy­västi Iijo­ki, kom ut år 1995. Läscirkeln tar sig an det­ta verk som skild­rar hur finsk­he­ten kon­stru­e­ra­des åren 1955– 1958. I ro­ma­nen blir Kalle Pää­ta­lo för­fat­ta­re och bygg­mäs­ta­rens liv får en ny rikt­ning.

Gäs­ter i den två tim­mar långa di­rekt­sänd­ning­en är Kai Hir­vasno­ro, som skri­vit boken Pää­ta­lon mat­kas­sa och för­fat­ta­ren Ju­ha Hur­me. Re­dak­tör för pro­gram­met är Juk­ka Ku­os­ma­nen.

Te­le­fon­num­ret till sänd­ning­en är 09 144 800. HBL Yle Ra­dio 1 lör­dag 19.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.