Sex­ism i spel­värl­den

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Da­ta­spel hand­lar om käns­lor. Det kan va­ra en myc­ket in­ten­siv upp­le­vel­se att spe­la. För att in­te ta­la om de star­ka käns­lor som väcks då man täv­lar i spel. Men hur ut­trycks de här käns­lor­na och var­för finns det så myc­ket sex­is­tis­ka men ock­så ra­sis­tis­ka och ho­mo­fo­bis­ka kom­men­ta­rer? El­ler är det ba­ra en del av själ­va spe­let? Är det ba­ra hu­mor? Är det så att den som sig i le­ken ger, den får le­ken tå­la? Re­dak­tör är Jo­han­na Grönqvist. YLE Yle Vega sön­dag 9.15, re­pris lör­dag 18.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.