När jor­den fick sy­re

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

När jor­dens at­mo­sfär fick sitt sy­re för cir­ka 2,5 mil­jar­der år se­dan ut­lös­te det en av de värs­ta eko­ka­ta­stro­fer­na och mass­ut­dö­en­de­na i jor­dens histo­ria. Ana­ly­ser av unikt havs­salt från den här ti­den har gett fors­kar­na nya be­vis för hur det gick till. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­senlund. YLE Yle Vega sön­dag 15.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.