Ame­ri­can song­book

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Bi­o­gra­fer, dans och film fick män­ni­skor att glöm­ma den eko­no­mis­ka de­pres­sio­nen. Un­der tret­ti­o­ta­let var Gre­ta Gar­bo den sto­ra film­stjär­nan, stor­ban­den fick män­ni­skor att dan­sa och ra­di­on för­med­la­de country­mu­si­ken hem till folk. Re­dak­tör: Ben­ny Törn­roos. YLE Yle Vega sön­dag 18.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.