Frå­gor kring skam

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Är de sextra­kas­se­rar som den se­nas­te ti­den kom­mit fram ock­så nå­gon sorts of­fer för skam? Hur kän­ner man igen en män­ni­ska som skäms? Skäms fin­län­dar­na mer än and­ra? Ska man be om ur­säkt för si­na skam­fyll­da gär­ning­ar? Gäst är te­o­lo­gie dok­torn och skam­fors­ka­ren Ben Ma­li­nen. HBL Yle Pu­he 10.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.