Be­ro­en­de av nät­spel

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - HBL

27-åri­ge Ax­el Is­mail blev i ton­å­ren be­ro­en­de av nät­spel. Sto­ra vins­ter i nät­po­ker fick ho­nom att må bra, me­dan för­lus­ter­na gjor­de ho­nom ra­san­de. Han tänk­te he­la ti­den på att spe­la och re­la­tio­ner­na blev li­dan­de. Nu spe­lar Ax­el ba­ra ett par gång­er om året. Hur fick han kon­troll över pro­ble­met? Vad var bra med det? Yle Ra­dio Su­o­mi 20.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.