Man får käns­lan av att när nå­gon med in­fly­tan­de sä­ger ”vi ska lä­ra oss” så är det ”ni där i verk­sta­den” som ska lä­ra sig.

Hufvudstadsbladet - - News -

Sylvia Bjon i krö­ni­kan om hur che­fer de­le­ge­rar lä­ran­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.