Lo­pete­gui till Los Blan­cos

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Re­al Madrid har hit­tat en ny trä­na­re. Spa­ni­ens lands­lagsträ­na­re Ju­len Lo­pete­gui tar över stor­klub­ben di­rekt ef­ter fot­bolls. På sin webb­plats skri­ver Re­al Madrid att par­ter­na är över­ens om ett tre­års­av­tal. 51-åri­ge Lo­pete­gui har va­rit Spa­ni­ens för­bunds­kap­ten se­dan 2016. Ti­di­ga­re i kar­riä­ren har han bland an­nat trä­nat por­tu­gi­sis­ka Por­to, Rayo Val­leca­no och Re­al Madrids Blag. Han har även va­rit för­bunds­kap­ten för fle­ra av de spans­ka ju­ni­or­lands­la­gen. Un­der spe­lar­kar­riä­ren – Lo­pete­gui var mål­vakt – till­hör­de han så­väl Re­al Madrid som Bar­ce­lo­na, dock utan att få spe­ci­ellt myc­ket spel­tid.

Lo­pete­gui er­sät­ter Zi­nedi­ne Zi­da­ne, som val­de att tac­ka för sig ef­ter Cham­pi­ons Le­a­gue-se­gern i slu­tet av maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.