Kvin­na dog i tå­go­lyc­ka i Se­i­nä­jo­ki

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En 60-årig kvin­na blev påkörd av ett tåg i Se­i­nä­jo­ki i går. Det var and­ra tåg­kroc­ken in­om lop­pet av ett dygn. Kvin­na om­kom till följd av att hon blev påkörd av ett tåg un­der nat­ten till lör­dag. Po­li­sen be­rät­tar om olyc­kan i ett press­med­de­lan­de.

Ett pas­sa­gerar­tåg som var på väg från Helsing­fors till Ke­mijär­vi kroc­ka­de med kvin­nan. Tå­go­lyc­kan in­träf­fa­de i bo­stads­om­rå­det Kaspe­ri i Se­i­nä­jo­ki.

Po­li­sen miss­tän­ker ing­et brott, men ut­re­der än­nu olyc­kan. De kan in­te be­rät­ta nå­got om vad olyc­kan be­ror på.

På fre­da­gen dog en 50-årig man i en näs­tan iden­tisk olyc­ka li­te läng­re ut­an­för Se­i­nä­jo­ki. Olyc­kor­na har in­te nå­gon di­rekt kopp­ling med varand­ra, sä­ger Po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.