Smart­te­le­fo­ner­na tar över världen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●75 pro­cent av fin­län­dar­na har en smart­te­le­fon

●●Det finns upp­skatt­nings­vis två mil­jar­der män­ni­skor i världen som an­vän­der smart­te­le­fon

●●An­vän­da­re läg­ger i snitt fy­ra tim­mar per dag på sin smart­te­le­fon

●●Se­dan 2007, året då Ip­ho­ne lan­se­ra­des, har an­ta­let själv­mord bland flic­kor i USA mer än tre­dubb­lats och bland poj­kar för­dubb­lats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.