Över 30 dö­da i ex­plo­sion i Id­lib

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

39 ci­vi­la, varav tolv barn, upp­ges ha dött i en ex­plo­sion vid en va­pen­de­på i Id­lib-pro­vin­sen i nord­väst­ra Sy­ri­en. Ex­plo­sio­nen sked­de i går, en­ligt op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR) som be­va­kar kon­flik­ten från Storbritannien. Det är oklart vad som or­sa­ka­de den.

Va­pen­de­pån fanns i ett bo­stads­hus i sta­den Sar­ma­da. En av ny­hets­by­rån AFP:s kor­re­spon­den­ter sa­de att ex­plo­sio­nen fick två fas­tig­he­ter att fal­la sam­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.