Pri­o­ri­te­ra och ta hjälp

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● har du skul­der som du in­te kan be­ta­la? Ska­pa i så fall först över­blick och pri­o­ri­te­ra bland räk­ning­ar­na.

● hy­ra, el och hem­för­säk­ring kom­mer i förs­ta hand. An­nars kan du bli vräkt, få elen av­stängd el­ler in­te få hjälp om du skul­le rå­ka ut för en olyc­ka.

● Av­gift till ar­bets­lös­hets­kas­san och barnom­sorg är även de vik­ti­ga.

● Var in­te rädd för att be om hjälp. Kon­tak­ta bud­getoch skuldråd­gi­va­ren i din kom­mun.

Käl­la: Hal­lå Kon­su­ment

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.