Rit­va Vil­ja­nen

Hufvudstadsbladet - - Ledare l Nyheter -

●●Ål­der: 62.

●●Fa­milj: Man, två dött­rar.

●●In­tres­se: Att sam­la på kok­böc­ker från oli­ka län­der.

●●CV: Ju­rist från Åbo uni­ver­si­tet 1987. Kon­sul­ta­tiv tjäns­te­man vid Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et 1982–1992, lag­stift­nings­råd vid Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et 1989– 1992, re­ge­rings­råd vid In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et 1992– 1997, Chef för Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­len 1997– 2003, kansli­chef på In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et 2003–2012, bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör in­om bild­nings­vä­sen­det i Helsing­fors 2012–2017, Van­da stads­di­rek­tör 2017–.

●●Pla­ner för som­ma­ren:

Jag kom­mer att sit­ta på ter­ras­sen vid som­mar­stu­gan och tit­ta ut mot ha­vet. Ba­da ba­stu och ta ett dopp.

●●Gör mig stolt i Van­da:

Jag är stolt över hur mo­di­ga och re­jä­la män­ni­skor som finns i Van­da. Kri­sen har vi­sat att man i Van­da kan skö­ta sa­ker rakt på sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.