Fin­lands kri­te­ri­er för in­re­sor

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Re­ge­ring­en slog fast kri­te­ri­er­na för att tillå­ta in­re­sor den 23 ju­ni.

●●Kri­te­ri­et är att co­ro­nalä­get lik­nar lä­get i Fin­land, allt­så att det i lan­det finns högst 8 nya co­rona­fall på 100 000 män­ni­skor un­der de se­nas­te 14 da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.