Po­lis­våld i Brasilien

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Döds­skjut­ning­ar i po­lis­rä­der är långt ifrån ovan­ligt i Brasilien. Un­der det se­nas­te de­cen­ni­et har den bra­si­li­ans­ka po­li­sen dö­dat fler än 33 000 per­so­ner.

●●Värst är det i stor­sta­den Rio de Ja­nei­ro. Där dö­da­des nä­ra 9 000 per­so­ner av po­lis det se­nas­te de­cen­ni­et. Un­ge­fär 75 pro­cent av dem var svar­ta män. An­de­len svar­ta som dö­das av po­li­sen har följt en upp­åt­gå­en­de kur­va de se­nas­te åren.

●●Bra­si­li­ansk po­lis dö­dar över 20 gång­er så många svar­ta som de­ras ame­ri­kans­ka po­liskol­le­gor gör.

●●Ett par vec­kor ef­ter João Pedro Ma­tos Pin­tos död slog en dom­stol i Brasilien fast att po­lis­rä­der­na för­bjuds till­fäl­ligt un­der ti­den som co­ro­na­pan­de­min på­går.

Käl­la: HRW, Agen­cia Bra­zil, BBC Mun­do

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.