För­dö­mer ra­sism mot Za­ha: ”Skam”

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Crys­tal Pa­la­ces Wil­fri­ed Za­ha blev ut­satt för ra­sis­tis­ka med­de­lan­den på so­ci­a­la me­di­er in­för mö­tet med Aston Vil­la.

På Twit­ter la­de 27-åring­en upp fle­ra med­de­lan­den som han fick skic­ka­de till sig.

Crys­tal Pa­la­ce var snabbt ute och för­döm­de hän­del­sen.

”Det här är en ab­so­lut skam och bor­de in­te ske. Vi står med dig, Wilf, och al­la and­ra som blir ut­sat­ta för så­da­na för­fär­li­ga på­hopp”, skri­ver fot­bolls­klub­ben på Twit­ter.

Även trä­na­ren Roy Hodg­son re­a­ge­rar starkt.

– Det är väl­digt led­samt att en spe­la­re på match­dag ska be­hö­va vak­na upp till de här fe­ga och för­akt­li­ga på­hop­pen, sä­ger han till Sky Sports en­ligt BBC.

En­ligt AFP kom med­de­lan­de­na från en Aston Vil­la-sup­por­ter och klub­ben skri­ver att man nu sam­ar­be­tar med po­li­sen för att iden­ti­fi­e­ra per­so­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.