Kre­a­ti­vi­te­tens lil­la men fi­nur­li­ga värld

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

På­hit­tig­het är för­fat­ta­ren och il­lust­ra­tö­ren Le­na Frö­lan­derUlfs yr­ke. I sitt som­marprat slår hon ett slag för kre­a­ti­vi­te­ten, den som ba­ra är och in­te nöd­vän­digt­vis le­der till någ­ra stor­dåd. Hon bju­der ock­så på någ­ra kor­ta be­rät­tel­ser från Vi­lo­hem­met Sva­nen, som lyss­na­ren gär­na får spin­na vi­da­re på hem­ma. YLE VEGA 10.03

FO­TO: PARAD ME­DIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.