Hufvudstadsbladet

Ho­nung i Fin­land

- Finland

●●I Fin­land finns70 000 pro­du­ce­ran­de biku­por.

●●Mäng­den ho­nung va­ri­e­rar men i me­del­tal pro­du­ce­ras 39 kg ho­nung per biku­pa.

●●Fin­län­da­re kon­su­me­rar i me­del­tal 700 gram ho­nung per per­son var­je år.

Käl­la: Fin­lands biod­la­res för­bund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland