Hufvudstadsbladet

Skå­de­spe­lers­kan Kel­ly Preston död

- TT Entertainment · Movies · R. Kelly · John Gotti · John Travolta · Kelly Preston · Johnny Preston · Joey Travolta

Den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­lers­kan Kel­ly Preston har gått bort i svi­ter­na av bröst­can­cer, 57 år gam­mal.

Preston föd­des på Ha­waii och har med­ver­kat i mäng­der av fil­mer och tv-se­ri­er se­dan bör­jan av 80-ta­let, där­ibland Twins (1988), Jer­ry Ma­gui­re (1996), Hämn­den är ljuv (1997) och Vi­ew from the top (2003).

Hen­nes sista film­roll blev i fil­men Got­ti (2018), om New York­gangs­tern John Got­ti. Där med­ver­ka­de hon si­da vid si­da med sin man, skå­de­spe­la­ren John Tra­vol­ta.

 ?? FOTO: JO­EL C RY­AN ?? Kel­ly Preston blev 57 år gam­mal.
FOTO: JO­EL C RY­AN Kel­ly Preston blev 57 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland