Hufvudstadsbladet : 2020-07-14

Opinion & Debatt : 14 : 14

Opinion & Debatt

14 HUFVUDSTAD­SBLADET Tisdag 14 juli 2020 Opinion & debatt DEBATTREDA­KTÖR Oskar Rönnberg mån-fre kl. 9–15: 044 783 5824 debatt@hbl.fi HBL/Debatt,PB 217, 00101 Helsingfor­s u I DAG