Hufvudstadsbladet : 2020-07-14

News : 2 : 2

News

HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. vedergälla [ verb ] besvara med direkt, egenmäktig bestraffni­ng för skada el. oförrätt som ngn annan vållat REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi Susanna Landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Lena Skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef Anna Back Gunilla Celvin Maria Björkqvist Susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth Filip Saxén Fredrik Sonck din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi RÄTTELSER HBL 13.7, sidan 21. I faktarutan om Benny Törnroos står det att han är 60 år. Han har nyss fyllt 70.