Hufvudstadsbladet : 2020-07-14

Serier : 28 : 28

Serier

TISDAG 14 JULI 2020 Kan själv! Med våra lätta designverk­tyg kan vem som helst göra sin annons själv i annonskios­ken! Annonskios­ken är öppen 24 timmar i dygnet, ingen installati­on krävs och betalninge­n sköts smidigt med din nätbank! hbl.fi/annonskios­ken